عنوان خبر :استعفای قاضی زاده هاشمی نتیجه برنامه ریزی غلط وزارتخانه است/ سیاست های پزشک سالارانه وزارت بهداشت باعث شکاف طبقاتی می شود
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :