عنوان خبر :۳۶۰۰ دانشجوی کرمانشاهی در انتظار پاسخ نمایندگان به نامه‌شان/ پالایشگاهی که در آتش خصوصی‌سازی می‌سوزد!
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :