عنوان خبر :هیئت هفت نفره در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات نظر خود را اعلام کرد
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :