عنوان خبر :تجمع دانشجویان شیراز تا زمان پاسخگویی مسئولان برای حل مشکل کارتن‌خواب‌ها ادامه دارد
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :