کد خبر : 93379تاریخ ثبت : 1396/4/22 13:32:35
یادداشت دانشجویی/

وقتی جای قر قلم در دانشگاه را قر کمر می گیرد

یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در یادداشتی نوشت: فرهنگ در دانشگاه ما فاصله اش زیاد است از قر قلم علم روی کاغذ تا قر کمر روی سن.

به گزارش "دانشجونیوز" ،متن این یادداشت بدین شرح است:

 

وقتی بر درب کاباره و خانه رقص و بزم مختلط نوشتند فرهنگسرا...دانستم فرهنگ چقدر مظلوم است...

فرهنگ هزار معنی دارد در نگاه برخی...

به کسی که آشغال روی زمین می‌ریزد میگویند بی فرهنگ ولی کسی را که آشغال در ذهن مردم و جامعه می‌ریزد با فرهنگش خوانند...

فرهنگ دارد غریب کش میشود ...نمیخواهم قبل از فوتش مرثیه بخوانم ولی علائم حیاتی اش نشانه خوبی به ما نمی‌دهد

البته طبیب امیدوار است و ما به امیدواری او امیدوار...

طبیب هوای فرهنگ را پاک میخواهد ..امیدوارم زودتر دست به کار شوند آنها که باید،

 نوش دارو بعد از مرگ فرهنگ نشود داستان تکراری تاریخ...

فرهنگی کیست؟ حقیقت را بگویم یا واقعیت را...

در واقع همه فرهنگی اند و در حقیقت هیچکس فرهنگی نیست...

سیاسی های فکلی خودشان را فرهنگی می دانند البته فرهنگی اونوری...

فاصله تعریف فرهنگ در نگاه برخی از آهنگ شاد یک کنسرت تا ربنای خاص شخصی خاص متفاوت است...البته اینجا نه کنسرت اصل است و نه ربنا...

فاصله تعریف فرهنگ در نگاه برخی خیلی کوچک تر از خیلی چیزهاست...

عده ای فرهنگ و آموزش و همه چیز را میخواهند برای توسعه...

توسعه یعنی استقلال کشک است

توسعه یعنی عدالت اجتماعی کشک است

توسعه یعنی اصالت فرهنگی کشک است

توسعه یعنی پول زیاد... همین نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر...

توسعه فرهنگ یعنی فرهنگ در خدمت اقتصاد....و در خدمت پول...


فرهنگ در دانشگاه ما فاصله اش زیاد است از قر قلم علم روی کاغذ تا قر کمر روی سن..

 

فاصله ما تا تمام کشورهای پیشرفته به فاصله همین دو قر است

و در نهایت توسعه یعنی هر چه بیشتر شبیه تر شدن به معشوق مطلوب سریع القلم...غرب عزیز!!!؟؟؟

ولی مطمئنا اگر جای قر قلم در دانشگاه ها را قر کمر بگیرد ما غرب هم نخواهیم شد بل هم ازل...

نمیدانم در غربت فرهنگ باید گریست یا در مظلومیت فرهنگ...ولی میدانم هرچه که هست در فرهنگ است...حتی شهادت/کرد دانش

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه