۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

قدرت ورزشی دانشگاه پیام نور در مسابقات جهانی اثبات شده است
مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان بوشهر:

قدرت ورزشی دانشگاه پیام نور در مسابقات جهانی اثبات شده است

مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: دانشگاه پیام نور قدرت خود را در تمامی رشته ها به‌ خصوص با قهرمانی والیبال و نایب قهرمانی بسکتبال در مسابقات یونورسیاد جهان به‌ خوبی نشان داده است.

آغاز فعالیت گروه جهادی شهید شاهینی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
در دیدار با خانواده شهید شاهینی مطرح شد؛

آغاز فعالیت گروه جهادی شهید شاهینی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با حضور در منزل شهید شاهینی در بوشهر و دیدار با خانواده این شهید، آغاز فعالیت گروه جهادی شهید شاهینی این اتحادیه را اعلام کردند.