۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : فیلم 23نفر

آیا تنها فریاد انتقام کافی است؟!
یادداشت دانشجویی؛ پریسا اندیده

آیا تنها فریاد انتقام کافی است؟!

در روزهایی که هیجان جشنواره فیلم فجر بر جامعه هنری حاکم است، خبری از توجه به فیلم ارزشی «23نفر» نیست.